Hva koster det?

Innkreving av O/U-premie

Bedrifter som er bundet av en LO–avtale, skal betale O⁄U–premie for samtlige ansatte til O⁄U–fondet til LO⁄NHO. Sluttvederlagsordningen innkrever premiene på vegne av dette fondet. Om det i disse bedriftene også er arbeidstakere som ihht. annen tariffavtale er tilsluttet andre O⁄U–fond, vil disse fondene få overført O⁄U–premien direkte fra Sluttvederlagsordningen.

Sluttvederlagsordningens premieinnkreving gjelder imidlertid bare bedrifter som enten er bundet av en LO–avtale alene, eller som i tillegg til å ha avtale med andre organisasjoner også har en LO–avtale. Er bedriften ikke bundet av noen LO–avtale, innkrever det enkelte fond O⁄U–premier direkte.
Kategori
1
 2 3
Ukentlig arbeidstid
 0-19 timer
 20-29 timer
Mer enn 30 timer
O/U-midler  17 kr
 27 kr
 46 kr

Hvordan fordeles pengene?

Mottatte premiemidler fordeles slik at andre opplysnings– og utviklingsfond enn O⁄U–fondet til LO⁄NHO, først får overført premie relatert til sine medlemmer. Resten av premiemidlene blir overført i to like deler til LO og NHO.

Arbeidsgiver har ansvar for at premien innbetales som forutsatt

Finansieringen av O⁄U–fondet er delt mellom arbeidsgiver og arbeidstaker ved at arbeidsgiver har anledning til å trekke arbeidstakere 3,25 kr pr. uke til delvis dekning av sine utgifter. Arbeidsgiverens premieforpliktelser er uavhengig av om det gjennomføres et slikt trekk.