Hvem er med?

Hvilke bedrifter er med i ordningen?

I likhet med Sluttvederlagsordningen og AFP er det tariffavtalen som regulerer tilslutningen til opplysnings– og utviklingsfond.

Bedrifter som er bundet av en tariffavtale hvor ett av LO–forbundene er part, blir automatisk tilsluttet O⁄U–fondet til LO⁄NHO. Det gjelder både bedrifter som er medlem av NHO og bedrifter som har inngått en direkteavtale med ett av LO–forbundene.

Bedrifter som ikke har avtale med et LO–forbund, men som har tariffavtale med en annen arbeidstakerorganisasjon, kan være forpliktet til å betale premie til et annet O⁄U–fond.