Revisor

KPMG AS, ved statsautorisert revisor Svein Wiig, er Sluttvederlagsordningens revisor.