Klagenemden skjemaer

Klagenemnden for SLV-saker er oppnevnt av styret i Sluttvederlagsordningen. Klagenemnden behandler klager over beslutninger som administrasjonen har truffet i anledning søknader om sluttvederlag. Klagenemnden består av ett medlem valgt av NHO og ett medlem valgt av LO, samt av to personlige varamedlemmer. Det vises til Sluttvederlagsavtalens punkt 6.3 og 9.2.
Klagenemndens sammensetning

Alexander Cascio (advokat LO)
Joakim Augeli Karlsen (advokat NHO)

Varamedlemmer
Imran Haider (advokat LO) er varamedlem for Cascio
Margrethe Meder (advokat NHO) er varamedlem for Karlsen