Investeringskomitéen Premie

Investeringskomiteen er oppnevnt av styret i Sluttvederlagsordningen og er et rådgivende organ for administrasjonen i forhold til forvaltning av ordningens kapital.

Komiteen har 4 medlemmer hvor to utpekes av LO og to utpekes av NHO.

Det vises til sluttvederlagsavtalens punkt 10.
Investeringskomiteens sammensetning:

Utpekt av LO:

Siv Schau (økonomisjef, LO)

Kjetil Staalesen (spesialrådgiver, LO)

Utpekt av NHO:

Anders Nordvoll (porteføljeforvalter, NHO)

Tom Jarneid (daglig leder, Telenor Kapitalforvaltning AS)