Utbetaling av sluttvederlag kan medføre at ytelser fra NAV avkortes

Gjeldende skatteregler for tariffestet sluttvederlag innebærer at utbetaling av sluttvederlaget kan føre til avkortning i NAV-ytelser.
Stortinget vedtok 18. desember 2015 å fjerne skattefritaket på sluttvederlag fra Sluttvederlagsordningen med virkning fra og med inntektsåret 2016. Sluttvederlaget vil, som følge av dette, kunne føre til avkorting i ytelser fra NAV.

Sluttvederlag som utbetales skattefritt etter vilkårene før 01.01.2016, skal som tidligere, ikke føre til avkortning i NAV-ytelser.

Dersom du mottar ytelser fra NAV og har spørsmål om eventuell avkorting, kan NAV kontaktes på telefon 55 55 33 33.