Hva er slV?

SLV betyr sluttvederlag
Les mer

Hvilke regler gjelder?


Les mer

Hvor mye utgjør sluttvederlaget?


Les mer
Sjekk status

Søk sluttvederlag


Les mer

 

Aktuelt

De som har mottatt sluttvederlag med skattetrekk og er berørt av denne endringen, vil bli kontaktet av Sluttvederlagsordningen.
Sluttvederlagsordningen endrer purregebyr til kr 70,- i 2017
Stortinget avklarte før jul at det ikke skal avkortes mot NAV-ytelser ved mottatt sluttvederlag.