Hva er slV?

SLV betyr sluttvederlag
Les mer

Hvilke regler gjelder?


Les mer

Hvor mye utgjør sluttvederlaget?


Les mer
Sjekk status

Søk sluttvederlag


Les mer

 

Aktuelt

Utsendelse av faktura for OU-premie for 1. kvartal 2021 er forsinket. Vi regner med at faktura for OU-premie for 1. kvartal 2021 vil bli sendt ut i slutten av juni.
Partene (LO/NHO) har bestemt at midler til partenes opplysnings- og utviklingsfond (OU-fond) skal samles inn i regi av OU-samordningen.
I lønnsoppgjøret 2018 ble det enighet om at Sluttvederlagsordningen skal omdannes til et slitertillegg. Dette betyr at Sluttvederlagsordningen skal avvikles.