Hva er slV?

SLV betyr sluttvederlag
Les mer

Hvilke regler gjelder?


Les mer

Hvor mye utgjør sluttvederlaget?


Les mer
Sjekk status

Søk sluttvederlag


Les mer

 

Aktuelt

Ønsker du en gjennomgang eller oppfriskning på regelverket for Privat AFP og Sluttvederlagsordningen?
Vil du arbeide i kjernen av kollektiv og individuell arbeidsrett?
Årsrapporten for Fellesordningen for AFP og Sluttvederlagsordningen er nå tilgjengelig på vår nettside.