Hva er slV?

SLV betyr sluttvederlag
Les mer

Hvilke regler gjelder?


Les mer

Hvor mye utgjør sluttvederlaget?


Les mer
Sjekk status

Søk sluttvederlag


Les mer

 

Aktuelt

Stortinget avklarte før jul at det ikke skal avkortes mot NAV-ytelser ved mottatt sluttvederlag.
Sluttvederlagsavtalen ble opprinnelig inngått mellom Landsorganisasjonen i Norge (LO) og Norsk Arbeidsgiverforening (nå NHO) i forbindelse med tariffoppgjøret i 1966. Dette var i samme tidsrom som statlige ytelser ble samlet i folketrygden. Avtalen trådde i kraft 1. oktober 1966 og er et vedlegg til tariffavtalene.
I forbindelse med at det nå sendes ut fakturaer fra både Fellesordningen for AFP og Sluttvederlagsordningen, minner vi igjen om vår bedriftsportal.