Hva er slV?

SLV betyr sluttvederlag
Les mer

Hvilke regler gjelder?


Les mer

Hvor mye utgjør sluttvederlaget?


Les mer
Sjekk status

Søk sluttvederlag


Les mer

 

Aktuelt

Sluttvederlagsavtalen ble opprinnelig inngått mellom Landsorganisasjonen i Norge (LO) og Norsk Arbeidsgiverforening (nå NHO) i forbindelse med tariffoppgjøret i 1966. Dette var i samme tidsrom som statlige ytelser ble samlet i folketrygden. Avtalen trådde i kraft 1. oktober 1966 og er et vedlegg til tariffavtalene.
Ønsker du en gjennomgang eller oppfriskning på regelverket for Privat AFP og Sluttvederlagsordningen?
Vil du arbeide i kjernen av kollektiv og individuell arbeidsrett?